Công đoàn KKT Hải Phòng dừng nhiều hoạt động để phòng dịch COVID-19

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ảnh: ĐL
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ảnh: ĐL
Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ảnh: ĐL
Lên top