Công đoàn KKT Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật

Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công đoàn cơ sở tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động ở Vũng Áng. Ảnh: CĐ.
Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công đoàn cơ sở tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động ở Vũng Áng. Ảnh: CĐ.
Công đoàn các KKT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công đoàn cơ sở tuyên truyền pháp luật cho công nhân lao động ở Vũng Áng. Ảnh: CĐ.
Lên top