Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An: Tặng máy sát khuẩn tay cho công đoàn cơ sở

Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tặng 36 máy sát khuẩn tay tự động cùng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho các công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: Q.Đ
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tặng 36 máy sát khuẩn tay tự động cùng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho các công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: Q.Đ
Công đoàn KKT Đông Nam Nghệ An tặng 36 máy sát khuẩn tay tự động cùng khẩu trang và dung dịch sát khuẩn cho các công đoàn cơ sở trực thuộc. Ảnh: Q.Đ
Lên top