Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh: Trao tặng 2 nhà “Mái ấm Công đoàn”

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình đoàn viên được trao tặng nhà. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình đoàn viên được trao tặng nhà. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình đoàn viên được trao tặng nhà. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh
Lên top