Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh thành lập Công đoàn cơ sở

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TNHH Rainbow Weaving (Việt Nam) ra mắt đại hội. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TNHH Rainbow Weaving (Việt Nam) ra mắt đại hội. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH TNHH Rainbow Weaving (Việt Nam) ra mắt đại hội. Ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top