Công đoàn Khu kinh tế Tây Ninh: Tiễn 84 người lao động về quê đón Tết

Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đưa tiễn đoàn viên, công nhân lao động về quê đón Tết - ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đưa tiễn đoàn viên, công nhân lao động về quê đón Tết - ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Công đoàn Khu kinh tế tỉnh đưa tiễn đoàn viên, công nhân lao động về quê đón Tết - ảnh LĐLĐ Tây Ninh cung cấp
Lên top