Công đoàn Khu Kinh tế Quảng Bình: Thiết thực các phong trào thi đua

Ông Lương Phú Cường - Chủ tịch CĐ Khu Kinh tế Quảng Bình trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Lương Phú Cường - Chủ tịch CĐ Khu Kinh tế Quảng Bình trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Ông Lương Phú Cường - Chủ tịch CĐ Khu Kinh tế Quảng Bình trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top