Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn đồng hành tiêm vaccine cho công nhân

Tiêm phòng COVID-19 cho công nhân lao động. Ảnh: T.L
Tiêm phòng COVID-19 cho công nhân lao động. Ảnh: T.L
Tiêm phòng COVID-19 cho công nhân lao động. Ảnh: T.L
Lên top