Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao hỗ trợ 258 lao động ảnh hưởng COVID-19

Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao quà người lao động bị ảnh hưởng đợt dịch COVID-19 thứ 4. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao quà người lao động bị ảnh hưởng đợt dịch COVID-19 thứ 4. Ảnh Mai Dung
Lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao quà người lao động bị ảnh hưởng đợt dịch COVID-19 thứ 4. Ảnh Mai Dung
Lên top