Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng tổ chức vui Tết Trung thu cho các em

Cuộc thi trình diễn thời trang và Vui Tết Trung thu năm 2019 cho cho con công nhân, người lao động Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng.
Cuộc thi trình diễn thời trang và Vui Tết Trung thu năm 2019 cho cho con công nhân, người lao động Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng.
Cuộc thi trình diễn thời trang và Vui Tết Trung thu năm 2019 cho cho con công nhân, người lao động Khu công nghiệp Vsip Hải Phòng.
Lên top