Công đoàn khu Kinh tế Hải Phòng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Rất đông các cán bộ công đoàn cơ sở tham gia buổi tập huấn. Ảnh: PV.
Rất đông các cán bộ công đoàn cơ sở tham gia buổi tập huấn. Ảnh: PV.
Rất đông các cán bộ công đoàn cơ sở tham gia buổi tập huấn. Ảnh: PV.
Lên top