Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng: Kết nạp 6 đoàn viên công đoàn vào Đảng

6 đoàn viên công đoàn ưu tú của Khu Kinh tế Hải Phòng được kết nạp vào Đảng dịp này
6 đoàn viên công đoàn ưu tú của Khu Kinh tế Hải Phòng được kết nạp vào Đảng dịp này
6 đoàn viên công đoàn ưu tú của Khu Kinh tế Hải Phòng được kết nạp vào Đảng dịp này
Lên top