Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam: Khen thưởng con công nhân học giỏi

Ông Vương An Nguyên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trao phần thưởng cho các học sinh giỏi thông qua bố mẹ. Ảnh: Hoàng Yến
Ông Vương An Nguyên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trao phần thưởng cho các học sinh giỏi thông qua bố mẹ. Ảnh: Hoàng Yến
Ông Vương An Nguyên – Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An trao phần thưởng cho các học sinh giỏi thông qua bố mẹ. Ảnh: Hoàng Yến
Lên top