Công đoàn Khu Kinh tế Bình Định tặng quà cho người lao động khó khăn

Phó Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Lê Từ Bình trao tiền, quà cho công nhân   Ảnh X.N
Phó Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Lê Từ Bình trao tiền, quà cho công nhân Ảnh X.N
Phó Chủ tịch LĐLĐ Bình Định Lê Từ Bình trao tiền, quà cho công nhân Ảnh X.N
Lên top