Công đoàn Khu công nghiệp Thái Bình tuyên truyền bầu cử, kiểm tra phòng dịch tại doanh nghiệp

Công đoàn KCN Thái Bình tuyên truyền về công tác bầu cử cho người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh: Bá Mạnh
Công đoàn KCN Thái Bình tuyên truyền về công tác bầu cử cho người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh: Bá Mạnh
Công đoàn KCN Thái Bình tuyên truyền về công tác bầu cử cho người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh: Bá Mạnh
Lên top