Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng duy trì sinh hoạt thường kỳ

Trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 tập thể. Ảnh: Kiều Vũ
Trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 tập thể. Ảnh: Kiều Vũ
Trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 tập thể. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top