Công đoàn khen thưởng công nhân giỏi

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội và Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tặng bằng khen cho các Công nhân giỏi. Ảnh: Chi Linh
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội và Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tặng bằng khen cho các Công nhân giỏi. Ảnh: Chi Linh
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ TP.Hà Nội và Công đoàn các KCN-CX Hà Nội tặng bằng khen cho các Công nhân giỏi. Ảnh: Chi Linh
Lên top