Công đoàn Khatoco: Hỗ trợ 1.300 suất quà tết cho những hoàn cảnh khó khăn

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt tặng 120 triệu đồng giúp phòng khám bệnh từ thiện A.Yersin duy trì cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: T. Tuyến
Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt tặng 120 triệu đồng giúp phòng khám bệnh từ thiện A.Yersin duy trì cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: T. Tuyến
Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt tặng 120 triệu đồng giúp phòng khám bệnh từ thiện A.Yersin duy trì cấp phát thuốc miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: T. Tuyến
Lên top