Công đoàn khẩn trương hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Công đoàn cơ sở Công ty GU Vina (Bắc Giang) hỗ trợ thực phẩm cho công nhân lao động ở trọ. Ảnh: NVCC
Công đoàn cơ sở Công ty GU Vina (Bắc Giang) hỗ trợ thực phẩm cho công nhân lao động ở trọ. Ảnh: NVCC
Công đoàn cơ sở Công ty GU Vina (Bắc Giang) hỗ trợ thực phẩm cho công nhân lao động ở trọ. Ảnh: NVCC
Lên top