Công đoàn KCN – KCX TPHCM: Chăm lo gắn với đời sống của người lao động