Công đoàn KCN Hải Dương thành lập công đoàn Công ty TNHH Ngũ Kim Kim Sơn

Công đoàn Công ty TNHH Ngũ Kim Kim Sơn thành lập với hơn 300 đoàn viên. Ảnh: Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương)
Công đoàn Công ty TNHH Ngũ Kim Kim Sơn thành lập với hơn 300 đoàn viên. Ảnh: Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương)
Công đoàn Công ty TNHH Ngũ Kim Kim Sơn thành lập với hơn 300 đoàn viên. Ảnh: Diệu Thuý (LĐLĐ Hải Dương)
Lên top