Công đoàn KCN Bà Rịa - Vũng Tàu chi 6,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Công đoàn Khu công nghiệp cùng lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp trao hỗ trợ cho một đơn vị tại Khu công nghiệp Đông Xuyên. Ảnh: T.A
Công đoàn Khu công nghiệp cùng lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp trao hỗ trợ cho một đơn vị tại Khu công nghiệp Đông Xuyên. Ảnh: T.A
Công đoàn Khu công nghiệp cùng lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp trao hỗ trợ cho một đơn vị tại Khu công nghiệp Đông Xuyên. Ảnh: T.A
Lên top