Công đoàn HVS chung tay sửa chữa nơi làm việc cho người khiếm thị

Lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn và 70 CNLĐ cùng tham gia dọn vệ sinh, sửa sang nơi làm việc cho người khiếm thị. Ảnh: Ngọc Tuấn
Lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn và 70 CNLĐ cùng tham gia dọn vệ sinh, sửa sang nơi làm việc cho người khiếm thị. Ảnh: Ngọc Tuấn
Lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn và 70 CNLĐ cùng tham gia dọn vệ sinh, sửa sang nơi làm việc cho người khiếm thị. Ảnh: Ngọc Tuấn
Lên top