Công đoàn huyện Lạc Thủy (Hoà Bình): Điểm tựa cho người lao động ở doanh nghiệp nhỏ

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình) Nguyễn Phương Nhung (bên phải) trao hỗ trợ nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: N.V
Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình) Nguyễn Phương Nhung (bên phải) trao hỗ trợ nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: N.V
Chủ tịch LĐLĐ huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình) Nguyễn Phương Nhung (bên phải) trao hỗ trợ nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên khó khăn. Ảnh: N.V
Lên top