LĐLĐ Quảng Trị:

Công đoàn hướng về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên, người lao động

Nguyễn Thế Lập - Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT.
Nguyễn Thế Lập - Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT.
Nguyễn Thế Lập - Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT.
Lên top