Công đoàn hỗ trợ xây dựng công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sơn Dương (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho địa phương. Ảnh: CĐTQ
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sơn Dương (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho địa phương. Ảnh: CĐTQ
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Sơn Dương (thứ 3 từ phải sang) trao hỗ trợ cho địa phương. Ảnh: CĐTQ
Lên top