Công đoàn hỗ trợ lúc này là rất thấu tình đạt lý

Đoàn viên công đoàn Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực 2 thực hiện “3 tại chỗ”. 
Ảnh: Đ.P
Đoàn viên công đoàn Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực 2 thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: Đ.P
Đoàn viên công đoàn Công ty dịch vụ MobiFone Khu vực 2 thực hiện “3 tại chỗ”. Ảnh: Đ.P
Lên top