Công đoàn hỗ trợ gia đình đoàn viên bị cháy nhà

Đồng chí Ngô Hồng Hạnh- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái (thứ 2 từ trái sang) trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Thiều Thị Tình. Ảnh: Y.B
Đồng chí Ngô Hồng Hạnh- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái (thứ 2 từ trái sang) trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Thiều Thị Tình. Ảnh: Y.B
Đồng chí Ngô Hồng Hạnh- Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Yên Bái (thứ 2 từ trái sang) trao hỗ trợ cho gia đình đoàn viên Thiều Thị Tình. Ảnh: Y.B
Lên top