Công đoàn hỗ trợ công nhân thắng vụ kiện đòi BHXH

Ông Trần Văn Triều - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (LĐLĐ TPHCM) (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn công nhân tại tòa.Ảnh: L.T
Ông Trần Văn Triều - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (LĐLĐ TPHCM) (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn công nhân tại tòa.Ảnh: L.T
Ông Trần Văn Triều - Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (LĐLĐ TPHCM) (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn công nhân tại tòa.Ảnh: L.T
Lên top