Công đoàn hỗ trợ 100 suất xôi nóng cho lao động hồi hương

Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ xôi nóng cho công nhân, người lao động từ miền Nam về quê. Ảnh: VN
Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ xôi nóng cho công nhân, người lao động từ miền Nam về quê. Ảnh: VN
Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An hỗ trợ xôi nóng cho công nhân, người lao động từ miền Nam về quê. Ảnh: VN
Lên top