Công đoàn Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023: Vượt kế hoạch nhiều chỉ tiêu

Nguyễn Anh Tuân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng |

Đại hội XV Công đoàn TP Hải Phòng, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thành phố Cảng, được tổ chức tại Cung Việt Tiệp trong 2 ngày 11 - 12.10. Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Công đoàn Hải Phòng đã thực hiện hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội XIV Công đoàn thành phố đề ra.

Nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch

Từ năm 2018 đến nay, kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng đạt mức cao so với bình quân chung của cả nước từ 1,5 đến hơn 2 lần. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH-HĐH, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần đưa vị thế thành phố và Công đoàn thành phố (CĐTP) được nâng cao.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến giữa năm 2022, dịch bệnh COVID-19 bùng phát toàn cầu đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước và thành phố (TP), tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp (DN), hoạt động công đoàn (CĐ), việc làm, thu nhập, đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ TP.

Tính đến hết năm 2022, LĐLĐ TP Hải Phòng quản lý 8 CĐ ngành và tương đương, 15 LĐLĐ quận, huyện, 9 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc với 2.964 CĐCS với 335.378 CNVCLĐ (tăng 330 CĐCS và tăng 84.286 CNVCLĐ so với đầu nhiệm kỳ). Tổng số đoàn viên CĐ 314.609 người (tăng 84.556 đoàn viên so với đầu nhiệm kỳ), đoàn viên nữ 190.318 người, trong đó có trên 170.000 CNLĐ làm việc trong các cụm, KCN.

Thu nhập của NLĐ làm việc trong các DN địa phương đạt bình quân 7,3 triệu đồng/người/tháng (tăng trên 1,3 triệu đồng so với năm 2018, tăng 22%). Một số đơn vị, DN trung ương trên địa bàn, DN có vốn đầu tư nước ngoài có mức thu nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng.

CNVCLĐ TP yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP; tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) và TP phát động, sẵn sàng chia sẻ khó khăn, gắn bó, đồng hành cùng DN. Các cấp CĐTP đã có nhiều chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo, điều hành, nhiều mô hình, hoạt động mới sáng tạo được triển khai. Công tác phối hợp giữa CĐ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, phối hợp giữa CĐ địa phương với CĐ ngành TƯ ngày càng chặt chẽ... nên phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐTP nhiệm kỳ qua đã đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội XIV đề ra.

Theo đó, Đại hội XIV Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 xác định 12 chỉ tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện, trong đó hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức từ 15-20%. Điển hình có chỉ tiêu vượt 47% là đề tài sáng kiến được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng Lao động sáng tạo. Ngoài ra, một loạt các chỉ tiêu khác được các cấp Công đoàn Hải Phòng thực hiện hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu như: Kết nạp đoàn viên Công đoàn mới vượt 19%; CĐCS thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam vượt 31%; DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thương lượng và ký kết thảo ước lao động tập thể (TƯLĐTT) vượt 15%;

Các chương trình nổi bật

Để đạt được kết quả khả quan như trên, nhiệm kỳ qua, các cấp CĐTP đã triển khai, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch đến các cấp CĐ và đoàn viên, CNVCLĐ TP. Trong đó, nổi bật là chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho NLĐ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ, giai đoạn 2018-2023”. Đã có 1.368/1.368 bản TƯLĐTT được ký kết, thỏa ước đạt loại B trở lên là 807 bản...

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ công tác chăm lo có nhiều điểm mới, nổi bật với tổng kinh phí 483 tỉ đồng cho 314.609 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng.

Chương trình “Xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”. Kết quả 100% chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước được tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức của tổ chức CĐ trong tình hình mới.

Các cấp CĐTP đã tích cực triển khai Nghị quyết số 07/NQ-BCH ngày 15.1.2020 của TLĐ về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ và hoạt động CĐ”, đã tạo động lực cho các cấp CĐ, cán bộ, đoàn viên, NLĐ thi đua lao động, sản xuất.

Các cấp CĐTP đã hưởng ứng và tham gia hiệu quả Chương trình “triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng LĐLĐVN. Tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước có chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng khắp như Hội thi “Sáng tạo khoa học kĩ thuật trong CNVCLĐ TP Hải Phòng”, “Lao động sáng tạo, Lao động giỏi”, “Xanh - Sạch - Đẹp, phòng chống cháy nổ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,... Trong nhiệm kỳ, có trên 150.000 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; 441 đề tài Lao động sáng tạo (LĐST) được nhận Bằng LĐST của Tổng LĐLĐVN; 623 LĐ giỏi tiêu biểu được tặng Bằng khen của UBND TP và LĐLĐ TP.

Mục tiêu của Đại hội XV Công đoàn TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2023-2028 là: Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động CĐ gắn với chuyển đổi số; thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng tổ chức CĐTP vững mạnh toàn diện...

* Nhiệm kỳ qua, các cấp CĐTP Hải Phòng có 1 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, 4 tập thể và cá nhân được TTCP tặng Bằng khen; 7 đồng chí nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV năm 2023; 424 tập thể được Tổng LĐLĐVN và LĐLĐ TP tặng Cờ thi đua xuất sắc; 559 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen Tổng LĐLĐVN; 1.709 tập thể và 2.202 cá nhân được tặng Bằng khen của LĐLĐ TP.

* Nhiệm kỳ 2023 - 2028, các cấp CĐ Hải Phòng xác định chỉ tiêu: Phát triển mới 150.000 đoàn viên và 400 CĐCS trở lên, đảm bảo cuối nhiệm kỳ có 415.000 đoàn viên, trong đó, 100% các đơn vị, DN có từ 20 lao động trở lên thành lập tổ chức CĐCS; 75% trở lên cán bộ CĐ các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ; Phấn đấu triển khai ít nhất 3 thiết chế văn hóa thể thao tại các KCN; Phấn đấu trong nhiệm kỳ có ít nhất 100 công trình, sản phẩm chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố và tổ chức CĐ. Có ít nhất 400 đề tài được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng LĐST; Phấn đấu có từ 70% số đoàn viên trở lên cài đặt và sử dụng thường xuyên App Hướng Công - Công đoàn Hải Phòng; Phấn đấu hỗ trợ xây mới và sửa chữa ít nhất 350 ngôi nhà; trợ cấp ít nhất 15.000 lượt đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn từ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” TP...

Nguyễn Anh Tuân - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Ủy viên Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hải Phòng
TIN LIÊN QUAN

Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn Hải Phòng dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mai Dung |

Chiều 10.10, Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng, liệt sĩ trước thềm Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028.

140 đoàn viên công đoàn Hải Phòng hoàn thành bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Mai Dung |

Sáng 11.6, tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng), Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bế giảng và trao chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên và công nhân, lao động.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Quốc gia ở EU tuyên bố sẽ tiếp tục nhập nhiều khí đốt Nga

Bùi Minh |

Hungary có thể giảm nhập khẩu khí đốt Nga khi nhà máy điện hạt nhân lớn thứ 2 của đất nước đi vào vận hành đầy đủ. Tuy nhiên, hiện tại, quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này sẽ tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn Hải Phòng dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Mai Dung |

Chiều 10.10, Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và các Anh hùng, liệt sĩ trước thềm Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2023-2028.

140 đoàn viên công đoàn Hải Phòng hoàn thành bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Mai Dung |

Sáng 11.6, tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (xã An Đồng, An Dương, Hải Phòng), Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức bế giảng và trao chứng nhận hoàn thành khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên và công nhân, lao động.