Công đoàn Hải Phòng hỗ trợ ngư dân Cát Bà tiêu thụ hơn 5 tấn thuỷ sản

Cán bộ LĐLĐ TP.Hải Phòng giúp ngư dân tiêu thụ thuỷ sản. Ảnh: Ban Tuyên giáo LĐLĐ Hải Phòng
Cán bộ LĐLĐ TP.Hải Phòng giúp ngư dân tiêu thụ thuỷ sản. Ảnh: Ban Tuyên giáo LĐLĐ Hải Phòng
Cán bộ LĐLĐ TP.Hải Phòng giúp ngư dân tiêu thụ thuỷ sản. Ảnh: Ban Tuyên giáo LĐLĐ Hải Phòng
Lên top