Công đoàn Hải Dương trao nông sản, nhu yếu phẩm tặng CNLĐ Cẩm Giàng

Công đoàn Hải Dương tiếp nhận hàng tấn nông sản chuyển tặng công nhân cách ly tại huyện Cẩm Giàng. Ảnh DT
Công đoàn Hải Dương tiếp nhận hàng tấn nông sản chuyển tặng công nhân cách ly tại huyện Cẩm Giàng. Ảnh DT
Công đoàn Hải Dương tiếp nhận hàng tấn nông sản chuyển tặng công nhân cách ly tại huyện Cẩm Giàng. Ảnh DT
Lên top