Công đoàn Hà Tĩnh tích cực quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Nam

Ủng hộ nhu yếu phầm thông qua LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh để gửi vào miền Nam. Ảnh: CĐ.
Ủng hộ nhu yếu phầm thông qua LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh để gửi vào miền Nam. Ảnh: CĐ.
Ủng hộ nhu yếu phầm thông qua LĐLĐ thị xã Hồng Lĩnh để gửi vào miền Nam. Ảnh: CĐ.
Lên top