Công đoàn Hà Tĩnh thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động

Tuyên dương 5 đơn vị thực hiện tốt Chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Trần Tuấn
Tuyên dương 5 đơn vị thực hiện tốt Chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Trần Tuấn
Tuyên dương 5 đơn vị thực hiện tốt Chương trình Tết sum vầy. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top