Công đoàn Hà Tĩnh: Thêm nhiều đơn vị ủng hộ chống dịch COVID – 19

Cán bộ chuyên trách công đoàn Hương Khê quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID - 19
Cán bộ chuyên trách công đoàn Hương Khê quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID - 19
Cán bộ chuyên trách công đoàn Hương Khê quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID - 19
Lên top