Công đoàn Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả trong 6 tháng đầu năm 2017

3 tập thể nhận bằng khen của LĐLĐ Hà Tĩnh vì có thành tích trong 5 năm thực hiện tháng công nhân. Ảnh: Trần Tuấn
3 tập thể nhận bằng khen của LĐLĐ Hà Tĩnh vì có thành tích trong 5 năm thực hiện tháng công nhân. Ảnh: Trần Tuấn
3 tập thể nhận bằng khen của LĐLĐ Hà Tĩnh vì có thành tích trong 5 năm thực hiện tháng công nhân. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top