Công đoàn Hà Tĩnh đã trích hơn 4 tỉ đồng làm "Mái ấm công đoàn"

Ông Phan Cao Thanh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể thuộc công đoàn Hà Tĩnh
Ông Phan Cao Thanh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể thuộc công đoàn Hà Tĩnh
Ông Phan Cao Thanh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh trao bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh cho các tập thể thuộc công đoàn Hà Tĩnh
Lên top