Công đoàn Hà Tĩnh chú trọng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Ảnh: Ái Chi
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Ảnh: Ái Chi
Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm hoạt động phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Ảnh: Ái Chi
Lên top