Công đoàn Hà Nội vận động người lao động cân nhắc việc về quê ăn Tết

Lễ tiễn công nhân lao động các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội về quê ăn Tết Canh Tý năm 2020 do Công đoàn  Hà Nội tổ chức. Ảnh: Kiều Vũ
Lễ tiễn công nhân lao động các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội về quê ăn Tết Canh Tý năm 2020 do Công đoàn Hà Nội tổ chức. Ảnh: Kiều Vũ
Lễ tiễn công nhân lao động các Khu công nghiệp - Chế xuất Hà Nội về quê ăn Tết Canh Tý năm 2020 do Công đoàn Hà Nội tổ chức. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top