Công đoàn Hà Nội tuyên truyền, góp phần không để “vùng xanh” chuyển màu

Lãnh đạo Công đoàn Hà Nội thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo Công đoàn Hà Nội thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo Công đoàn Hà Nội thăm hỏi công nhân lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top