Công đoàn Hà Nội tuyên truyền “ai ở đâu ở đấy”

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Ngọc Ánh
Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Ngọc Ánh
Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội hỗ trợ nhu yếu phẩm cho công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top