Công đoàn Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến và Sáng kiến Thủ đô

Các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Nguyễn Thị Tuyến trao thưởng cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: L.Nguyên
Các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Nguyễn Thị Tuyến trao thưởng cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: L.Nguyên
Các đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Nguyễn Thị Tuyến trao thưởng cho các điển hình tiên tiến. Ảnh: L.Nguyên
Lên top