Công đoàn Hà Nội tổng hợp kiến nghị của công nhân viên chức lao động

Khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân lao động là hoạt động nhân Tháng Công nhân do Công đoàn tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân lao động là hoạt động nhân Tháng Công nhân do Công đoàn tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Khám chữa bệnh, tư vấn pháp luật miễn phí cho công nhân lao động là hoạt động nhân Tháng Công nhân do Công đoàn tổ chức. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top