Công đoàn Hà Nội tổ chức “Xe buýt siêu thị 0 đồng” trước 28.7.2021

Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội hỗ trợ công nhân lao động đang cách ly tập trung. Ảnh: CĐKCN
Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội hỗ trợ công nhân lao động đang cách ly tập trung. Ảnh: CĐKCN
Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội hỗ trợ công nhân lao động đang cách ly tập trung. Ảnh: CĐKCN
Lên top