Công đoàn Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế trong sự phát triển Thủ đô

Tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” – một trong những việc làm ý nghĩa của Công đoàn Hà Nội thúc đẩy phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên, người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” – một trong những việc làm ý nghĩa của Công đoàn Hà Nội thúc đẩy phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên, người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô” – một trong những việc làm ý nghĩa của Công đoàn Hà Nội thúc đẩy phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên, người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top