Công đoàn Hà Nội tích cực góp phần đảm bảo an toàn bầu cử

Phía bên trong khu vực bỏ phiếu bầu cử số 8. Ảnh: ĐQT
Phía bên trong khu vực bỏ phiếu bầu cử số 8. Ảnh: ĐQT
Phía bên trong khu vực bỏ phiếu bầu cử số 8. Ảnh: ĐQT
Lên top