Công đoàn Hà Nội rà soát hỗ trợ người lao động gặp khó khăn COVID-19

Các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Các cấp Công đoàn Hà Nội sẽ rà soát, đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top