Công đoàn Hà Nội chuẩn bị Tết Trung thu cho con người lao động

Công đoàn Hà Nội trao quà Tết Trung thu năm 2020 cho con công nhân lao động tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: CĐN
Công đoàn Hà Nội trao quà Tết Trung thu năm 2020 cho con công nhân lao động tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: CĐN
Công đoàn Hà Nội trao quà Tết Trung thu năm 2020 cho con công nhân lao động tại huyện Chương Mỹ. Ảnh: CĐN
Lên top