Công đoàn Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán

Công đoàn Hà Nội trao Túi An sinh Công đoàn trong đợt dịch thứ 4. Ảnh: Kiều Vũ
Công đoàn Hà Nội trao Túi An sinh Công đoàn trong đợt dịch thứ 4. Ảnh: Kiều Vũ
Công đoàn Hà Nội trao Túi An sinh Công đoàn trong đợt dịch thứ 4. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top